Redovna skupština Vaterpolo kluba Gusar Mlini 2021.0

UVOD

Zbog trenutne epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj, u skladu s preporukama stožera civilne zaštite RH i Dubrovačko-neretvanske županije, vaterpolo klub Gusar nije u mogućnosti održati redovnu skupštinu na uobičajen način.

Stoga se skupština kluba održava u skladu s  preporukom Ureda za opću upravu Dubrovačko-neretvanske županije na način da će Izvješće  o radu kluba za 2020 godinu  javno objaviti na  Internet stranicama kluba na adresi www.gusar.hr te ga time učiniti dostupnim svim članovima kluba kao i široj zainteresiranoj javnosti.

Imajući u vidu sve prethodno navedeno Uredu za opću upravu Dubrovačko-neretvanske županiji po javnoj objavi će se ovaj radni materijal dostaviti kao zapisnik o održanoj skupštini.

Dnevni red ove skupštine – izvješća su: razrješenja i izbor novih članova uprave kluba, financijsko izvješće za 2020 godinu, pregled aktivnosti kluba od prošle skupštine (održane 03.07.2019. u hotelu Astarea u Mlinima),  izvješće o ulaganjima u infrastrukturu, smjernice rada kluba u narednom razdoblju te obavijest o  izradi strateških smjernica razvoja kluba do 2025 godine.

RAZRIJEŠENJA I IZBOR NOVIH ČLANOVA UPRAVE

Iz Uprave VK Gusar odlukom Predsjednika se razrješuju preminuli Miše Martić te na vlastiti zahtjev Nikola Grbić a novim članovima Uprave se imenuju Ivica Mezei i Antun Matičević.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VK GUSAR ZA 2020 GODINU.

Tijekom 2020 godine zbog poznatih poteškoća u  uzrokovanim pandemijom  posljedično su smanjeni i prihodi koje klub ostvaruje od  najma dijela  svojih poslovnih prostora (kafić  ”Gusar” i bivši ronilački centar), od potpora Općine Župa dubrovačka odnosno Zajednice športova Općine Župe dubrovačke, od donacija te od članarina.

Ostvareni prihodi kluba tijekom 2020 godine iznose 313.000 kuna odnosno za 25% su manji od prihoda ostvarenih 2019 godine.

Ovom prilikom napominjem da smo raskinuli ugovor o zakupu poslovnog prostora u klupskom vlasništvu s bivšim najmoprimcem ”Aquarius diving j.d.o.o.” Klub je nakon javno objavljenog poziva za dostavu ponuda sa  najpovoljnijim ponuditeljem ”Beta automobili d.o.o.” iz Župe dubrovačke  sklopio ugovor o zakupu na dvije godine sa  povoljnijom mjesečnom najamninom od prijašnje.

Korisnicima najma su najamnine klupskih poslovnih prostora smanjene do kraja Veljače 2021 godine.

Zajednica športova Općine Župe dubrovačka je vk Gusaru tijekom 2020 godine doznačila  105.000 kn od predviđenih 136.000 kn. Za 2021 godinu planirana potpora iznosi 76.000 kn.

PREGLED AKTIVNOSTI KLUBA OD PROŠLE SKUPŠTINE

  • Klupska škola plivanja i vaterpola pod vodstvom prof. Andreja Drobca se održavala tijekom cijele godine (tj. kad god su to dopuštale epidemiološke mjere) na bazenu VK Jug ili na bazenu  VK Gusara. Prema očekivanju upis djece u školu je bio značajno veći dok se škola održavala na vlastitom bazenu tijekom ljetnih mjeseci.
  • Tijekom zime 2019/2020, sve do proglašenja epidemioloških mjera u  Ožujku, uzrast ”Mlađe nade” se pod vodstvom trenera Vida Bogdana natjecao na kvalifikacijama za prvenstvo hrvatske koje se na principu jednodnevnih turnira održavalo u Splitu, Šibeniku, Korčuli i Dubrovniku. Završnica nije izborena. Tijekom ljeta i jeseni klub je zbog nedostatka službenih natjecateljskih utakmica organizirao više prijateljskih utakmica ”Mlađih nada” kluba s VK Cavtat i VK KPK.
  • Seniori nisu nastupali tijekom 2020 godine budući je zbog epidemioloških mjera otkazan Ljetni kup.

IZVJEŠĆE O ULAGANJIMA U INFRASTRUKTURU

Uz financijsku potporu Općine Župa dubrovačka te vlastitim financijskim sredstvima renovirane su klupske prostorije čime je oplemenjen prostor plivališta kao i mjesta Mlini te je spriječeno dalje propadanje tog prostora. Nedovršeni završni unutarnji radovi će se odvijati u fazama sukladno financijskim mogućnostima kluba.

SMJERNICE RADA KLUBA – PLANIRANE AKTIVNOSTI U NAREDNOM RAZDOBLJU

  • U suradnji sa Osnovnom školom Župa dubrovačka te objavom plakata na javnim površinama animirati te pozvati na upis u klub djecu godišta 2010 (i mlađih)  te formiranje nove generacije ”mlađih Nada”.
  • Sudjelovanje u natjecanjima uzrasta ”Nade” (godište 2009 i mlađi) na svim prvenstvima/kupovima u organizaciji HVS-a tijekom 2021.
  • Organizacija (potencijalno međunarodnog) turnira za mlađe uzraste na klupskom plivalištu tijekom Srpnja/Kolovoza 2021.
  • Nastup seniora u 1B ligi u sezoni 2021 te 2021/2022 uz stvaranje financijskih i sportskih pretpostavki za dugoročno nastupanje seniora u 1B ligi.
  • Iniciranje razgovora sa Zajednicom športova Općine Župe dubrovačka o mogućem financiranju jednog klupskog trenera iz javnih sredstava.
  • Poboljšanje infrastrukture postojeće električne rasvjete zamjenom reflektora na klupskom plivalištu javnim/sponzorskim/vlastitim financijskim  sredstvima

 IZRADA STRATEŠKIH SMJERNICA RAZVOJA KLUBA DO 2025 GODINE

Uprava kluba je formirala stručni tim kojega čine članovi uprave te vanjski suradnici koji će sačiniti strateške smjernice i plan aktivnosti za period do 2025 godine a kojega  uprava kluba namjerava  usvojiti kao strateški dokument  vizije razvoja kluba.

 

Predsjednik VK Gusar
Sergej Kolić

Ovaj radni materijal objavljen na Internet stranicama www.gusar.hr dana 27.01.2021.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>