Kvalifikacije za PH, uzrast “Nade”, Šibenik 30.11.2019.